Autorizācija...vai pievienojies mums izmantojot:
Aizmirsu paroli
Lūdzu, ievadi savu e-pastu, lai atjaunotu paroli!

Atjaunot
Tava konta informācija ir atjaunota, lūdzu pārbaudi savu e-pastu, lai saņemtu pārējo informāciju!
Atjaunot paroli
Lūdzu, ievadi sava konta informāciju, lai atjaunotu paroli!


Atjaunot
Tava konta informācija ir atjaunota, lūdzu pārbaudi savu e-pastu, lai saņemtu pārējo informāciju!
Vai vēlies dzēst šo biļeti?
Biļešu pirkšanas noteikumi
Apmeklējot un lietojot biļešu interneta veikalu www.ticketshop.lv (tālāk tekstā e-veikals) un izdarot pirkumus e-veikalā, tā lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk esošos e-veikala lietošanas noteikumus.

E-veikalu pārvalda SIA „FIRST ROW TECHNOLOGY” (tālāk tekstā TICKETSHOP), juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 21 k-3 - 29, Rīga, LV-1045, e-pasts: info@firstrowtech.com.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. TICKETSHOP nav pasākumu organizētājs.

1.2. TICKETSHOP pārdod pasākumu biļetes organizatoru vārdā un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas vai to pārdošanas noteikumus (t.sk. pasākuma norises vietu un laiku, (sēd)vietu izvietojumu, zāles ietilpību, iespējamās atlaides un citus parametrus).

1.3. Visas tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka konkrētā pasākuma organizators un TICKETSHOP nav atbildīgs par šo tiesību un saistību saturu, izmaiņām vai izpildīšanu.

1.4. Organizatora nosaukums un kontaktinformācija ir pieejama uz visām pasākumu biļetēm.

1.5. TICKETSHOP nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma organizāciju, saturu un kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.

1.6. TICKETSHOP neatlīdzina nozaudēto, iznīcināto un bojāto biļešu vērtību, un neizsniedz citas biļetes šādu biļešu vietā.
2. Biļešu veidi, cenas un apmaksa
2.1. Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.

2.2. Saskaņā ar pasākuma organizatora cenu politiku, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.

2.3. E-biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 2 stundas pirms pasākuma sākuma laika, ja pasākuma organizators nav noteicis citādi.

2.4. Biļešu iegāde e-veikalā ir maksas pakalpojums un pakalpojuma maksa tiek pievienota kopējai pirkuma summai. Pakalpojuma maksa ir norādīta kā atsevišķa pozīcija pie kopējā maksas aprēķina.

2.5. Biļešu cenas un e-veikalā pieejamo biļešu skaits (vispār uz pasākumu, un par attiecīgo cenu) var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā pirkumu grozā.

2.6. E-veikalā izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klientam ir jāveic biļešu apmaksa, izmantojot Swedbank internetbanku vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro).

2.7. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, darījums nav noticis. Biļetes tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam biļešu iegādes process ir jāveic no jauna. Šādā gadījumā TICKETSHOP neuzņemas atbildību, ja klientam neizdodas atkārtoti iegādāties iepriekš izvēlētās biļetes (ja tās jau ir nopirktas vai ja ir nopirktas visas biļetes uz attiecīgo pasākumu).

2.8. E-veikalā nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.

2.9. TICKETSHOP ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.

2.10. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
3. Piegāde
3.1. Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie tirgotāja, ir iespējams e-biļeti (.pdf formāts) izdrukāt uzreiz vai saglabāt to un izdrukāt vēlāk. Biļete .pdf formātā tiek automātiski nosūtīta arī uz klienta e-pasta adresi, kuru klients ir uzrādījis biļešu iegādes procesa laikā. Biļeti iespējams atrast arī savā lietotāja kontā e-veikalā, sadaļā „Mani pirkumi”, un izdrukāt to.

3.2. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par kļūdām biļešu piegādē, ja tās notikušas tādēļ, ka klients ir norādījis neprecīzus datus.

3.3. Gadījumā, ja klients nav saņēmis nopirktās biļetes savā e-pastā, klientam ir jāsazinās ar TICKETSHOP pa e-pastu info@ticketshop.lv.
4. TICKETSHOP tiesības un pienākumi
4.1. Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu. Organizatoram un TICKETSHOP ir tiesības konkrētam pasākumam noteikt arī citus ierobežojumus.

4.2. TICKETSHOP nepārbauda lietotāja personību, izņemot lietotājvārdu un paroli. Reģistrētā e-veikala lietotāja dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskai apskatei. Reģistrēšanās pirkuma veikšanai ir obligāta.

4.3. Ne TICKETSHOP, ne pasākuma organizators nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties nepareizu datu vai citu personu datu izmantošanas rezultātā.

4.4. TICKETSHOP nepārbauda, vai konkrētajam lietotājam tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi, atbilstoši konkrētā pasākuma organizatora noteikumiem. Biļetes ar atlaidi iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda pasākuma norises vietā.

4.5. E-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt lietotāja pieeju e-veikalam un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.

4.6. E-veikals var saturēt saites uz informāciju internetā. Tā kā TICKETSHOP nevar kontrolēt šīs vietnes un tur izvietoto informāciju, TICKETSHOP neuzņemas atbildību par informācijas patiesumu un atbilstību šajās vietās.
5. Lietotāja tiesības un pienākumi
5.1. E-veikala lietotājs apņemas netraucēt e-veikala darbību un neiejaukties tā tehniskajos risinājumos.

5.2. Jebkāda e-veikala darbības, datu vai dizaina pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, lietošana un datu publicēšana jebkādos nolūkos ir aizliegta.

5.3. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz e-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmu, ir aizliegta.

5.4. E-veikalu lietotājs piekrīt:
 • ka ir vismaz 18 gadu vecs (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilngadīgas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot e-veikalu);
 • ievērot visus e-veikala lietošanas noteikumus;
 • uzņemties pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas ar viņa lietotājvārdu un paroli;
 • neizmantot biļešu apmaksai trešās personas maksājumu karti;
 • ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.
5.5. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.
6. Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa
6.1. 6.1. 28.05.2002. MK noteikumu Nr. 207 "Par distances līgumu" punkts 15.11 nosaka: "Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā", tāpēc lietotāja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad organizators ir paziņojis citādāk.

6.2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, TICKETSHOP uzņemas pilnu atbildību par iegādātajām biļetēm atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

6.3. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība, izmantojot to pašu norēķinu veidu, kāds tika izmantots, iegādājoties biļeti.

6.4. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
7. Citi noteikumi
7.1. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.

7.2. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties e-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

7.3. Šie noteikumi ir pieejami TICKETSHOP e-veikalā, sadaļā “Atbalsts”.
Aizvērt
Reģistrācija
- Obligātie lauki
Biļešu pirkšanas noteikumi
Apmeklējot un lietojot biļešu interneta veikalu www.ticketshop.lv (tālāk tekstā e-veikals) un izdarot pirkumus e-veikalā, tā lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk esošos e-veikala lietošanas noteikumus.

E-veikalu pārvalda SIA „FIRST ROW TECHNOLOGY” (tālāk tekstā TICKETSHOP), juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 21 k-3 - 29, Rīga, LV-1045, e-pasts: info@firstrowtech.com.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. TICKETSHOP nav pasākumu organizētājs.

1.2. TICKETSHOP pārdod pasākumu biļetes organizatoru vārdā un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas vai to pārdošanas noteikumus (t.sk. pasākuma norises vietu un laiku, (sēd)vietu izvietojumu, zāles ietilpību, iespējamās atlaides un citus parametrus).

1.3. Visas tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka konkrētā pasākuma organizators un TICKETSHOP nav atbildīgs par šo tiesību un saistību saturu, izmaiņām vai izpildīšanu.

1.4. Organizatora nosaukums un kontaktinformācija ir pieejama uz visām pasākumu biļetēm.

1.5. TICKETSHOP nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma organizāciju, saturu un kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.

1.6. TICKETSHOP neatlīdzina nozaudēto, iznīcināto un bojāto biļešu vērtību, un neizsniedz citas biļetes šādu biļešu vietā.
2. Biļešu veidi, cenas un apmaksa
2.1. Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.

2.2. Saskaņā ar pasākuma organizatora cenu politiku, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.

2.3. E-biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 2 stundas pirms pasākuma sākuma laika, ja pasākuma organizators nav noteicis citādi.

2.4. Biļešu iegāde e-veikalā ir maksas pakalpojums un pakalpojuma maksa tiek pievienota kopējai pirkuma summai. Pakalpojuma maksa ir norādīta kā atsevišķa pozīcija pie kopējā maksas aprēķina.

2.5. Biļešu cenas un e-veikalā pieejamo biļešu skaits (vispār uz pasākumu, un par attiecīgo cenu) var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā pirkumu grozā.

2.6. E-veikalā izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klientam ir jāveic biļešu apmaksa, izmantojot Swedbank internetbanku vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro).

2.7. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, darījums nav noticis. Biļetes tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam biļešu iegādes process ir jāveic no jauna. Šādā gadījumā TICKETSHOP neuzņemas atbildību, ja klientam neizdodas atkārtoti iegādāties iepriekš izvēlētās biļetes (ja tās jau ir nopirktas vai ja ir nopirktas visas biļetes uz attiecīgo pasākumu).

2.8. E-veikalā nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.

2.9. TICKETSHOP ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.

2.10. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
3. Piegāde
3.1. Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie tirgotāja, ir iespējams e-biļeti (.pdf formāts) izdrukāt uzreiz vai saglabāt to un izdrukāt vēlāk. Biļete .pdf formātā tiek automātiski nosūtīta arī uz klienta e-pasta adresi, kuru klients ir uzrādījis biļešu iegādes procesa laikā. Biļeti iespējams atrast arī savā lietotāja kontā e-veikalā, sadaļā „Mani pirkumi”, un izdrukāt to.

3.2. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par kļūdām biļešu piegādē, ja tās notikušas tādēļ, ka klients ir norādījis neprecīzus datus.

3.3. Gadījumā, ja klients nav saņēmis nopirktās biļetes savā e-pastā, klientam ir jāsazinās ar TICKETSHOP pa e-pastu info@ticketshop.lv.
4. TICKETSHOP tiesības un pienākumi
4.1. Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu. Organizatoram un TICKETSHOP ir tiesības konkrētam pasākumam noteikt arī citus ierobežojumus.

4.2. TICKETSHOP nepārbauda lietotāja personību, izņemot lietotājvārdu un paroli. Reģistrētā e-veikala lietotāja dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskai apskatei. Reģistrēšanās pirkuma veikšanai ir obligāta.

4.3. Ne TICKETSHOP, ne pasākuma organizators nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties nepareizu datu vai citu personu datu izmantošanas rezultātā.

4.4. TICKETSHOP nepārbauda, vai konkrētajam lietotājam tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi, atbilstoši konkrētā pasākuma organizatora noteikumiem. Biļetes ar atlaidi iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda pasākuma norises vietā.

4.5. E-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt lietotāja pieeju e-veikalam un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.

4.6. E-veikals var saturēt saites uz informāciju internetā. Tā kā TICKETSHOP nevar kontrolēt šīs vietnes un tur izvietoto informāciju, TICKETSHOP neuzņemas atbildību par informācijas patiesumu un atbilstību šajās vietās.
5. Lietotāja tiesības un pienākumi
5.1. E-veikala lietotājs apņemas netraucēt e-veikala darbību un neiejaukties tā tehniskajos risinājumos.

5.2. Jebkāda e-veikala darbības, datu vai dizaina pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, lietošana un datu publicēšana jebkādos nolūkos ir aizliegta.

5.3. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz e-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmu, ir aizliegta.

5.4. E-veikalu lietotājs piekrīt:
 • ka ir vismaz 18 gadu vecs (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilngadīgas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot e-veikalu);
 • ievērot visus e-veikala lietošanas noteikumus;
 • uzņemties pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas ar viņa lietotājvārdu un paroli;
 • neizmantot biļešu apmaksai trešās personas maksājumu karti;
 • ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.
5.5. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod TICKETSHOP tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.
6. Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa
6.1. 6.1. 28.05.2002. MK noteikumu Nr. 207 "Par distances līgumu" punkts 15.11 nosaka: "Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā", tāpēc lietotāja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad organizators ir paziņojis citādāk.

6.2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, TICKETSHOP uzņemas pilnu atbildību par iegādātajām biļetēm atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

6.3. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība, izmantojot to pašu norēķinu veidu, kāds tika izmantots, iegādājoties biļeti.

6.4. TICKETSHOP neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
7. Citi noteikumi
7.1. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.

7.2. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties e-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

7.3. Šie noteikumi ir pieejami TICKETSHOP e-veikalā, sadaļā “Atbalsts”.
Vai vēlies saņemt jaunumus un izdevīgus biļešu piedāvājumus?
Es piekrītu lietošanas noteikumiem!
Reģistrācija
...vai pievienojies mums izmantojot:
Tavs lietotāja konts ir izveidots, lūdzu, pārbaudi savu e-pastu, lai saņemtu pārējo informāciju!
Aktualitātes
Visi pasākumi
 • Jaunumi
 • Pārceltie
 • Atceltie
13 marts, 2020 - Informācija par pasākumiem saistībā ar COVID-19
Šodien, 12.03.2020., Latvijā ir izziņots ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19 vīrusu un sekojoši ir aizliegti visi publiskie pasākumi, kur apmeklētāju skaits ir paredzēts virs 200 cilvēkiem. Šādi i ...
30 aprīlis, 2017 - PHARAOH pārcelts uz 26. augustu
Tehnisku iemeslu dēļ PHARAOH koncerts, kas bija paredzēts 2. maijā pārceļas uz 26. augustu, visas nopirktās biļetes ir derīgas uz 26. augusta koncertu. Koncerta organizatori atvainoAs, pārcēlšanas iem ...
24 aprīlis, 2017 - CARNIFEX koncerts rīt, 25.04., sāksies stundu agrāk.
CARNIFEX koncerts rīt, 25.04., sāksies stundu agrāk nekā bija plānots. Iesildītāji sāks spēlēt 20:00, CARNIFEX kāps uz skatuves 22:00.
07 novembris, 2016 - Miyagi и Эндшпиль pārcelts uz klubu FIRST DACHA
Sakarā ar lielo pieprasījumu, koncerts 'Miyagi и Эндшпиль' tiek pārcelts uz lielāku un tehniski nodrošinātāku koncerta vietu First Dacha. Koncerta norises datums nemainās.
01 februāris, 2016 - "GUF" koncerts tiek pārcelts uz klubu "GODVIL"
Tehnisku iemeslu dēļ GUF koncerts, kas bija paredzēts Koncertzālē “Sapņu Fabrika”, tiek pārcelts uz klubu “GODVIL”, Brīvības gatvē 214B, Rīgā.
Norises datums un laiks netiek mainīts. visas iegādā ...
18 janvāris, 2016 - JOZEF VAN WISSEM Rīgā!
10. martā klubā Nabaklab (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 12) koncertu Rīgā sniegs komponists un lautas spēles meistars Jozefs van Visems (Jozef van Wissem) no Nīderlandes.

Jozefs van Visem ...
18 janvāris, 2016 - „Balthazar” Rīgā!
Otrdien, 23. februārī klubā „Nabaklab” notiks beļģu indīroka kvinteta „Balthazar” koncerts. Pašmāju klausītāji grupu, iespējams, atcerēsies no 2013. gada „Editors” koncerta, kuru „Balthazar” iesildīja ...
21 oktobris, 2015 - Rīgā ar koncertu atgriežas dāņu rokgrupa „Get Your Gun”
Ceturtdien, 11. novembrī klubā „Nabaklab” savas Eiropas koncerttūres ietvaros viesosies dāņu rokgrupa „Get Your Gun”, kura sevi lieliski pierādīja pagājušā gada festivālā „Positivus” un koncertā klubā ...
14 decembris, 2013 - Pāreja uz EUR no 2014. gada
Saistībā ar mūsu un banku sistēmu pāreju uz norēķiniem EUR valūtā no 01.01.2014. vēlamies informēt, ka jau no 31.12.2013. plkst. 19:00 būs ierobežotas iespējas elektroniski norēķināties par biļetēm (t ...
26 marts, 2013 - Ticketshop jaunumi
No 26. marta veicot pirkumus ticketshop.lv ir iespējams norēķināties arī izmantojot Swedbank internetbanku.
02 februāris, 2013 - ANTIMATTER - An Acoustic Evening
8. martā plkst. 20.00, klubā "Melnā piektdiena" - ANTIMATTER - An Acoustic Evening with Mick Moss & Vic Anselmo + support. Biļetes pārdošanā no 4. februāra. Cena 7 Ls, pasākuma dienā dārgāk.
01 februāris, 2013 - Ticketshop.lv uzsāk darbu
No 2013. gada 1. februāra darbu uzsāk jauns koncertu, izrāžu un citu pasākumu biļešu e-veikals ticketshop.lv.
Lasīt visas ziņas
01 decembris, 2017 - Katatonia koncerts grupas ģitārista nopietnas muguras traumas dēļ tiek pārcelts uz 2018. gada 27.februāri.
Katatonia koncerts grupas ģitārista nopietnas muguras traumas dēļ tiek pārcelts uz 2018. gada 27.februāri.

”Mums to ir ļoti grūti paziņot mūsu faniem, bet Katatonia pārceļ koncertus Krievi ...
06 novembris, 2017 - Grupas Electroforez koncerts pārcelts uz 17.12.2018
Labdien! Loģistikas problēmu dēļ grupas Electroforez koncerts, kas bij paredzēts 9. novembrī, tiek pārcelts uz 17.12.2018! Visas nopirktās biļetes ir derīgas jaunam datumam. Koncerta norises vieta ...
08 marts, 2017 - ZAKAT 99.1 mainīta norises vieta
Tehnisku iemeslu dēļ koncerts ZAKAT 99.1, kurš bija paredzēts klubā NABAKLAB, tiek pārcelts uz klubu Melnā Piektdiena. Datums un laiks nemainās, visas nopirktās biļetes derīgas.
15 decembris, 2016 - “HĒRAKLS. VAROŅDARBS Nr. 6.”
Tehnisku iemeslu dēļ 16.12., 17.12. un 18.12. “HĒRAKLS. VAROŅDARBS Nr. 6.” izrāžu vietā tiks spēlēta izrāde “ZIEMEĻU VĒJŠ”.

Jums ir iespēja:

1. Ar nopirktām biļetēm apmeklēt izrā ...
29 septembris, 2016 - YANIX koncerts pārcelts uz 06.11.2016
Tehnisku iemeslu dēļ YANIX koncerts, kas bija paredzēts 30. septembrī klubā ONE ONE, tiek pārnests uz 6 novembri, laiks un vieta paliek tā pati. Visas nopirktās biļetes ir derīgas. Koncerta organiz ...
27 jūnijs, 2016 - Therapy? tiek pārcelts.
Fontaine Palace ziņo, ka sakarā ar neparedzētām loģistikas problēmām Therapy? koncerts tiek pārcelts uz rudeni(informācija sekos). Nauda par biļetēm tiks atgriezta 5 darbadienu laikā uz kontu, no kur ...
14 marts, 2016 - Dead by April tiek pārcelts uz 14. maiju
Dead by April koncerts tiek pārcelts uz 14. maiju, iegādātās biļetes ir derīgas uz jaunu datumu. Ja kāds dēļ datuma maiņas netiek, naudu var atgūt rakstot uz info@ticketshop.lv
Lasīt visas ziņas
10 oktobris, 2018 - "GRECHKA - ГРЕЧКА"" koncerts tiek atcelts!
Diemzēl, tehnisku iemeslu dēļ, dziedātājas "Grechka" Rīgas koncerts tiek atcelts. Nauda par nopirktām biļetēm tika atmaksāta (ja tika maksāts ar swedbank banklinku, naudai jābūt kontā, ja maksājāt ar ...
04 jūlijs, 2017 - Koncerts SKRIPTONIT atcelts!
Informējam, ka paredzētais koncerts “SKRIPTONIT” tiek atcelts slikto pārdošanas rezultātu dēļ! Nauda par iegādātām biļetēm tiks atgriesta automātiski 10 darbadienu laikā kopš koncerta atcelšanas brīža ...
04 marts, 2017 - Garry Topor un Tony Raut atcelts!
Sakarā ar sliktiem koncerta Garry Topor un Tony Raut pārdošanas rezultātiem, koncerta organizatori paziņojuši par koncerta atcelšanu.

Nauda par nopirktām biļetēm tiks automātiski atgriesta ...
22 novembris, 2016 - Grupa «Lyapis-98» atceļ koncertu 25. novembrī Rīgā
Grupa «Lyapis-98 » spiesta atcelt koncertu 25. novembrī, Rīgā, klubā Melnā Piektdiena. Tiek atcelts arī 24. novembrī paredzētais koncerts Tallinā.

Grupa jau iepriekš bija spiesta atcelt dažu ...
03 novembris, 2016 - YANIX ATCELTS!
YANIX koncerta organizatori WEBMAKING SIA ir paziņojuši, ka koncerts, kurš bija paredzēts klubā ONE ONE 06.11.2016 tiek atcelts tehnisku iemeslu dēļ. Sīkāku informāciju par koncerta atcelšanas iemesli ...
26 jūlijs, 2016 - 8 weeks of music
Ņemot vērā dažādus ārējos apstākļus, mums ar nožēlu jāpaziņo, ka atlikušie “8 Weeks of Music” koncerti tiek atcelti. Visi – izņemot Fontaine Rock Festival nedēļas nogali. Ņemot vērā, ka visu vasaru Li ...
13 maijs, 2016 - Dead by April tiek atcelts
Sakarā ar problēmām, kas skārušas „Dead By April” koncerttūres pēdējos datumus, grupa nav spējīga ierasties Latvijā un 14. maija koncerts no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ diemžēl tiek atcelts. ...
12 janvāris, 2016 - Kauan koncerts tiek ATCELTS.
Sakarā ar sarežģījumiem vīzu noformēšanas procesā, Kauan koncerts tiek atcelts. Koncerta organizatori, Biedrība "ROKMŪZIKAS ATTĪSTĪBAI”, atvainojas par sagādātām neērtībām. Nauda par biļetēm tika atgr ...
24 decembris, 2015 - Transit(ASV) koncerts ATCELTS!
Diemžēl Transit atcēluši savu Eiropas tūri (vai vismaz tās Ziemeļu un Austrumeiropas daļu) mums pagaidām nezināmu iemeslu dēļ. Ceram grupu sagaidīt Latvijā citu reizi un tiem, kas jau iegādājušies bi ...
19 augusts, 2015 - Insomnium koncerts atcelts
Diemžēl Insomnium eiropas tūre un koncerts Rīgā ir atcelti. Nauda par biļetēm tiks atgriezta 5 darbadienu laikā.
22 novembris, 2013 - PIRMAIS TAMBURS
Sakarā ar notikušo traģediju un sēru dienu, izrāde "PIRMAIS TAMBURS" 23.11.2013 tiek atcelta. Biļetes var apmainīt pret naudu vai jebkuru citu izrādi TEĀTRA KASĒ katru dienu izņemot pirmdienu no 16.00 ...
28 aprīlis, 2013 - "2nd Season" koncerts atcelts
Grupas "2nd Season" koncerts, kas tika paredzēts 04. maijā klubā "Melnā piektdiena" tiek ATCELTS! Organizatora SIA Promopresto administrācija atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Biļetes n ...
Lasīt visas ziņas